ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Süreç Tanımı

SORGU TABLOSU : JbpmProcessDefinitionView
HASH DEĞERİ : -7854123533818630000L
SINIF : com.gtech.process.wps.ServerWPJbpmProcessDefinitionView
VERİ SINIFI : JbpmProcessDefinition
TABLO : JBPM5_PROCESSDEF