ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Nakliye Aracı

SORGU TABLOSU : ShipmentVehicle
HASH DEĞERİ : 544908536339169000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPShipmentVehicle
VERİ SINIFI : ShipmentVehicle
TABLO : L_SHIPMENTVEHICLE