ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Muhasebe Rotası

SORGU TABLOSU : LedgerAccountRoute
HASH DEĞERİ : 8121747470049500000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerAccountRoute
VERİ SINIFI : LedgerAccountRoute
TABLO : E_ACCTROUTE