ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Finansal Hesap-Muhasebe Bağlantısı

SORGU TABLOSU : LedgerAccountBindingFinAccount
HASH DEĞERİ : 4476090550782470000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPLedgerAccountBindingFinAccount
VERİ SINIFI : LedgerAccountBindingFinAccount
TABLO : E_ACCOUNTBIND