ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Üretim Maliyeti Kategori Grubu

SORGU TABLOSU : ProductionCostGroup
HASH DEĞERİ : -442640396849647000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPProductionCostGroup
VERİ SINIFI : ProductionCostGroup
TABLO : P_COSTGROUP