ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Finansal İşlem Satırı

SORGU TABLOSU : FinVoucherLine
HASH DEĞERİ : -2414596318897650000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPFinVoucherLine
VERİ SINIFI : FinVoucherLine
TABLO : F_FINVOUCHERLINE