ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Maliyet Dönemi Hesap İş Birimi Durumu

SORGU TABLOSU : CostLedgerExecBizUnit
HASH DEĞERİ : -8177130199962780000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPCostLedgerExecBizUnit
VERİ SINIFI : CostLedgerExecBizUnit
TABLO : E_CCEXECBIZUNIT