ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

eCTD Ruhsat İşlem Tipi

SORGU TABLOSU : MedLicenseSubmissionType
HASH DEĞERİ : -1357990306893490000L
SINIF : com.gtech.prj.medlicense.wp.WPMedLicenseSubmissionType
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE