ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

eCTD Ruhsat Faaliyeti

SORGU TABLOSU : MedLicenseSubmissionActivity
HASH DEĞERİ : -2035389139556850000L
SINIF : com.gtech.prj.medlicense.wp.WPMedLicenseSubmissionActivity
VERİ SINIFI : MedLicenseSubmissionActivity
TABLO : P_MEDLICACTIVITY