ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS Arşiv Dizini

SORGU TABLOSU : EbysUserFolder
HASH DEĞERİ : -1456519171739800000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wps.ServerWPEbysUserFolder
VERİ SINIFI : EbysUserFolder
TABLO : DMS_USRFOLDER