ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Amortisman Sınıfı

SORGU TABLOSU : DepreciationClass
HASH DEĞERİ : -653403679561327000L
SINIF : com.gtech.erp.asset.wps.ServerWPDepreciationClass
VERİ SINIFI : DepreciationClass
TABLO : L_DEPRECIATIONCLASS