ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Harcırah GV Ülke İstisnası

SORGU TABLOSU : PrLegalAllowanceIncTaxExemption
HASH DEĞERİ : -2390296039275990000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPPrLegalAllowanceIncTaxExemption
VERİ SINIFI : PrLegalAllowanceIncTaxExemption
TABLO : HR_PRLEGALALWEXEMPT