ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün Uyarlama Öğesi

SORGU TABLOSU : StockItemConfigFeature
HASH DEĞERİ : 2915751792171350000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPStockItemConfigFeature
VERİ SINIFI : StockItemConfigFeature
TABLO : I_ITEMCONFIGFEAT