ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Meslek Kodu

SORGU TABLOSU : HrProfession
HASH DEĞERİ : 7804785669146980000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrProfession
VERİ SINIFI : HrProfession
TABLO : HR_PROFESSION