ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İşlem Kategorisi

SORGU TABLOSU : CategoryTransType
HASH DEĞERİ : 788425829732020000L
SINIF : com.gtech.relax.global.wps.ServerWPCategoryTransType
VERİ SINIFI : GenericCategory
TABLO : C_MISCEDITCAT