ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Üretim Rota Satırı

SORGU TABLOSU : ProductionRouteLine
HASH DEĞERİ : 1519639665196160000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wps.ServerWPProductionRouteLine
VERİ SINIFI : ProductionRouteLine
TABLO : P_ROUTELINE