ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Üretim Alanı Ürün Parametreleri

SORGU TABLOSU : ProductionSiteStockItemAsg
HASH DEĞERİ : 7095577369755600000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wps.ServerWPProductionSiteStockItemAsg
VERİ SINIFI : ProductionSiteStockItemAsg
TABLO : P_SITEITEMASG