ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Veri Derleme Sorgu Yetkisi

SORGU TABLOSU : DataProjectionQueryRight
HASH DEĞERİ : 1915547698474390000L
SINIF : com.gtech.erp.base.wps.ServerWPDataProjectionQueryRight
VERİ SINIFI : DataProjectionQueryRight
TABLO : G_DATAPROJECTIONRIGHT