ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Yansıtma Şablonu Tanımı

SORGU TABLOSU : LedgerAccountReflection
HASH DEĞERİ : -5179679599455300000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wps.ServerWPLedgerAccountReflection
VERİ SINIFI : LedgerAccountReflection
TABLO : E_GLACCREFLECT