ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün Rezervasyonu

SORGU TABLOSU : StockItemReservationLine
HASH DEĞERİ : -4043582578092730000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPStockItemReservationLine
VERİ SINIFI : StockItemReservationLine
TABLO : L_ITEMRESERVE