ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Firma Grubu

SORGU TABLOSU : GenCodeFirmGroup
HASH DEĞERİ : 2832087575328360000L
SINIF : com.gtech.relax.crmbase.wps.ServerWPGenCodeFirmGroup
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE