ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Satınalma Siparişi Satırı

SORGU TABLOSU : OrderLinePurchaseForListing
HASH DEĞERİ : 1773280406935310000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPOrderLinePurchaseForListing
VERİ SINIFI : OrderLine
TABLO : L_ORDERLINE