ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Çek/Senet Kartı

SORGU TABLOSU : ChequeOrBill
HASH DEĞERİ : -8395409836852200000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPChequeOrBill
VERİ SINIFI : ChequeOrBill
TABLO : F_CHEQUEORBILL