ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Tahakkuk Kartı

SORGU TABLOSU : FinAccrualCard
HASH DEĞERİ : -3311669324455460000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wps.ServerWPFinAccrualCard
VERİ SINIFI : FinAccruralCard
TABLO : F_ACCRURALTYPE