ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Beyanname Formu - Muhtasar Beyanname

SORGU TABLOSU : LedgerGlFormDataMuhatasar
HASH DEĞERİ : 4686811658889470000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerGlFormDataMuhatasar
VERİ SINIFI : LedgerGlFormData
TABLO : E_GLFORMDATA