ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS Birim Personel Rolü

SORGU TABLOSU : EbysUnitContact
HASH DEĞERİ : -7995222100767180000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wps.ServerWPEbysUnitContact
VERİ SINIFI : EbysUnitContact
TABLO : DMS_UNITCONTACT