ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Yağ Sıkma Makinası

SORGU TABLOSU : OliveMachine
HASH DEĞERİ : -1868360948465410000L
SINIF : com.gtech.erp.prj.oliver.wp.WPOliveMachine
VERİ SINIFI : OliveMachine
TABLO : XOL_MACHINE