ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İş Grubu

SORGU TABLOSU : BusinessGroup
HASH DEĞERİ : -6647366320419170000L
SINIF : com.gtech.erp.base.wps.ServerWPBusinessGroup
VERİ SINIFI : BusinessGroup
TABLO : G_LEGBIZUNITGROUP