ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Stok Sayım Fişi

SORGU TABLOSU : FacilityStockCountingVoucher
HASH DEĞERİ : -4782522776658710000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPFacilityStockCountingVoucher
VERİ SINIFI : FacilityStockCountingVoucher
TABLO : I_COUNTINGVOUCHER