ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Üretim Süreç Adımı

SORGU TABLOSU : ProductionProcessStep
HASH DEĞERİ : -7512103881347360000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPProductionProcessStep
VERİ SINIFI : ProductionProcessStep
TABLO : P_PROCESSLINE