ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Üretim Süreci

SORGU TABLOSU : ProductionProcess
HASH DEĞERİ : -8070164858455250000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wps.ServerWPProductionProcess
VERİ SINIFI : ProductionProcess
TABLO : P_PROCESS