ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Fatura

SORGU TABLOSU : InvoiceVoucherViewable
HASH DEĞERİ : -8455883601618570000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPInvoiceVoucherViewable
VERİ SINIFI : InvoiceVoucher
TABLO : L_INVOICE