ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kalite Kontrol Değeri

SORGU TABLOSU : QualityControlValueEntry
HASH DEĞERİ : 8570927839009040000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPQualityControlValueEntry
VERİ SINIFI : QualityControlValueEntry
TABLO : I_QCVALUENTRY