ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Muhasebe Bağlantı Grubu

SORGU TABLOSU : LedgerAccountAssignmentGroup
HASH DEĞERİ : -1069789837972810000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerAccountAssignmentGroup
VERİ SINIFI : LedgerAccountAssignmentGroup
TABLO : E_ACCOUNTASGGROUP