ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Beyanname Tanım Satırı

SORGU TABLOSU : LedgerGlFormDefLine
HASH DEĞERİ : -4259671143680830000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.objects.ServerWPLedgerGlFormDefLine
VERİ SINIFI : LedgerGlFormDefLine
TABLO : E_GLFORMLINE