ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS Numaralama Şablonu

SORGU TABLOSU : EbysNumberTemplate
HASH DEĞERİ : -7044441165144330000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wp.WPEbysNumberTemplate
VERİ SINIFI : EbysNumberTemplate
TABLO : DMS_NUMTEMPL