ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

eCTD Dosya İşlemi

SORGU TABLOSU : CtdFileOperation
HASH DEĞERİ : 6753224972690540000L
SINIF : com.gtech.prj.medlicense.wp.WPCtdFileOperation
VERİ SINIFI : CtdFileOperation
TABLO : P_MEDLICFILEOP