ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Evrak Akışı

SORGU TABLOSU : EbysApprovalFlow
HASH DEĞERİ : -4629952880764280000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wps.ServerWPEbysApprovalFlow
VERİ SINIFI : EbysApprovalFlow
TABLO : DMS_APPROVALFLOW