ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kanun Hesaplama Parametresi

SORGU TABLOSU : PrLegalParameterLine
HASH DEĞERİ : -7196663794800520000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrLegalParameterLine
VERİ SINIFI : PrLegalParameterLine
TABLO : HR_LEGALPARAMVAL