ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Personel Belge Kaydı

SORGU TABLOSU : HrPersonnelIdDocument
HASH DEĞERİ : 738677886209789000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrPersonnelIdDocument
VERİ SINIFI : HrPersonnelIdDocument
TABLO : HR_IDDOC