ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Üretim Maliyeti Kategori Fiyatlaması

SORGU TABLOSU : ProductionCostCategoryAsg
HASH DEĞERİ : -7672957328684150000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPProductionCostCategoryAsg
VERİ SINIFI : ProductionCostCategoryAsg
TABLO : P_COSTCATEGORYASG