ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Proje Lojistik Bütçe Planı

SORGU TABLOSU : LedgerProjectStockItemBudgetSheet
HASH DEĞERİ : 6727972805253410000L
SINIF : com.gtech.erp.pm.client.wp.WPLedgerProjectStockItemBudgetSheet
VERİ SINIFI : LedgerProjectStockItemBudgetSheet
TABLO : PM_LEDGERPROJBUDGETSHEET