ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Proje Planı Poz Tanımı

SORGU TABLOSU : LedgerProjectMilestone
HASH DEĞERİ : 6511349609547770000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wps.ServerWPLedgerProjectMilestone
VERİ SINIFI : LedgerProjectMilestone
TABLO : E_PROJMILESTONE