ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Beyanname Formu - KDV Beyannamesi 2

SORGU TABLOSU : LedgerGlFormDataVat2
HASH DEĞERİ : -8432352749020490000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerGlFormDataVat2
VERİ SINIFI : LedgerGlFormData
TABLO : E_GLFORMDATA