ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Mali Tablo Kaydı

SORGU TABLOSU : LedgerTableData
HASH DEĞERİ : -5361406937270200000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wps.ServerWPLedgerTableData
VERİ SINIFI : LedgerTableData
TABLO : E_GLTABLEDATA