ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün/Hizmet Fiş Grubu

SORGU TABLOSU : StockItemVoucherGroup
HASH DEĞERİ : 7960033509856780000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPStockItemVoucherGroup
VERİ SINIFI : StockItemVoucherGroup
TABLO : I_ITEMVOUCHERGRP