ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Çalışan Bordro Rolü

SORGU TABLOSU : PrPayrollRole
HASH DEĞERİ : 7402377402790660000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrPayrollRole
VERİ SINIFI : PrPayrollRole
TABLO : HR_PAYROLLROLE