ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Muhasebe Belge Türü

SORGU TABLOSU : LedgerDocType
HASH DEĞERİ : 5632033435588860000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerDocType
VERİ SINIFI : LedgerDocType
TABLO : E_GLDOCTYPE