ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Organizasyon Birimi (Standart)

SORGU TABLOSU : OrgUnit
HASH DEĞERİ : 2643006680080070000L
SINIF : com.gtech.relax.crmbase.wps.ServerWPOrgUnit
VERİ SINIFI : OrgUnit
TABLO : G_ORGUNIT