ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Sendika/Dernek Üyeliği

SORGU TABLOSU : HrPersonnelUnionMember
HASH DEĞERİ : 777797468006524000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrPersonnelUnionMember
VERİ SINIFI : HrPersonnelUnionMember
TABLO : HR_UNIONMEMBER